Home

 

Welkom

De VCPOZD is een vereniging met 9 basisscholen met een hoge onderwijskwaliteit.
Opgericht op 1 januari 2000 en ontstaan door een fusie van 9 verenigingen.
De vereniging heeft als doel: werkzaam zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in Berghuizen, Diever, Koekange, Nijensleek, Nijeveen, Pesse, Ruinerwold, Dwingeloo en Zuidwolde. Specifieke informatie van onze scholen vindt u op hun websites op de pagina “Scholen”.

kinderopva PlusKinderopvang
PlusKinderopvang verzorgt
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang,
buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang.
Meer informatie?
klik hier voor
PlusKinderopvang
K.P. laan 20
7943CV Meppel
0522- 726800
info@pluskinderopvang.nl
pluskinderopvang